Bibliografia: Miscellanea


   „O teoriach kontemplacji” , Studia Estetyczne , 14 , 1977 , s. 99-110. Miscellanea
   „O sytuacji estetycznej” , Studia Estetyczne , 14 , 1977 , s. 110-116. Miscellanea
   „Przedmowa” , Krytyka teorii przyczynowości Davida Hume’a , Jan Szewczyk , Kraków , WL , 1980 , s. 5-8. Miscellanea
   „Lectures on Aesthetics” , Literary Studies in Poland , 11 , B. Lewandowski , 1983 , s. 15-37. Miscellanea
   I. Kant Uzasadnienie metafizyki moralności , M. Wartenberg , R. Ingarden (red.) , Warszawa , PWN , 1984 Miscellanea
   „Przedmowa” do: Edmund Husserl Ideeczyste/fenomenologii i fenomenologicznej filozofii , D. Gierulanka , Warszawa , PWN , 1967 Miscellanea
   „Remarques” , Revue de Métaphysiąue et de Morale , nr 3 , 1967 , s. 341-343. Miscellanea
   „Bemerkungen...” , Orbis Litterarum , nr 1-4 , 1967 , s. 60-61. Miscellanea
   „Bemerkungen...” , Samtiden , nr 2 , 1967 , s. 107-108. Miscellanea
   „Der Brief an Husserl über die VI. Untersuchung und den Idealismus” , Analecta Husserliana , 2 , 1972 , s. 357-374. Miscellanea
   „Uwagi Romana Ingardena” , Fenomenologia Romana Ingardena Studia Filozoficzne , (wydanie specjalne) , 1972 , s. 501-502. Miscellanea
   Edmund Husserl: Briefe an Roman Ingarden. Mit Erlauterungen und Erinnerungen an Husserl , Phaenomenologica , t. 25 , red. R. Ingarden , The Hague , Nijhoff , 1968 Miscellanea
   Rec.: Enciclopedia filosofica, wydanie 2. poprawione, Firenze: Sansoni 1967. , Ruch Filozoficzny , nr 1-2 , 1970 , s. 27-32. Miscellanea
   „Gastvorlesung von Roman Ingarden” , Bulletin International d’Esthetique , nr 14 , 1970 , s. 5-7. Miscellanea
   „Elementy dzieła muzycznego” , Sprawozdania TNT , nr 1-4 , 1955 , s. 82-84. Miscellanea
   „Letters Pro and Con” , Journal of Aesthetics and Art Criticism , nr 4 , 1970 , s. 541-542. Miscellanea
   „Przedmowa” , Problematyka estetyki. Przedmiot i metoda , Jerzy Gałecki , Kraków , 1962 , s. 5-9. Miscellanea
   „Romana Ingardena dwa listy do Janusza Kuczyńskiego Wydawcy Studiów Filozoficznych” , Studia Filozoficzne , nr 4-5 , 1970 , s. 193-194. Miscellanea
   „Przedmowa” , O klasyfikacji sztuk pięknych , Janina Makota , Kraków , 1964 , s. 5-8. Miscellanea
   Rec. przedrukowana: Edmund Husserl, „Formale und transzendentale Logik”, JPpF 10 (1929), s. 1-298. , Husserl , Hermann Noack (red.) , Darmstadt , 1973 , s. 168-173. Miscellanea
   „Uczciwość i dobroć: Dyskusja” , Znak , nr 4 , 1965 , s. 419. Miscellanea
   Głos w dyskusji o: A. Pazanin, „Wahrheit und Lebenswelt” , Phaenomenologica , t. 61: Verité et vérification/Wahrheit und Verifikation, Akten des IV. Internationalen Kolloquiums für Phänomenologie, 8-11 September 1969 , The Hague , Nijhoff , 1974 , s. 92. Miscellanea
   „Dyskusja” , Znak , nr 4 , 1965 , s. 466-467. Miscellanea
   Głos w dyskusji o: Stephan Strasser, „Probleme des Verstehens” , Phaenomenologica , t. 61: Verité et vérification/Wahrheit und Verifikation, Akten des IV. Internationalen Kolloqu­iums für Phänomenologie, 8-11 September 1969 , The Hague , Nijhoff , 1974 , s. 182. Miscellanea
   „Jean Hering (1890-1966)” , PPR , nr 2 , 1966 , s. 308-309. Miscellanea
   „O fenomenološkoj estetici. Pokušaj odredbe oblasti istraživanja” , Gledišta , nr 3 , 1975 , s. 289-310. Miscellanea
   „Człowiek i przyroda” , Polska , nr 154 , 1967 , s. 17. Miscellanea
   „The Letter to Husserl about the VIth Logical Investigation and Idealism” , Analecta Husserliana , 4 , 1976 , s. 419-438. Miscellanea
   Rec.: W. Grebe, Geist und Sache, Frankfurt/Main 1934. , Nauka Polska , 22 , 1937 , s. 333-336. Miscellanea
   „O słowie jako składniku określonego języka” , Sprawozdania PAU , nr 4 , 1949 , s. 182-186. Miscellanea
   „Problematyka tożsamości przedmiotu indywidualnego” , Ruch Filozoficzny , nr 1-3 , 1938 , s. 134-136. Miscellanea
   „O słowie jako składniku określonego języka” , Język Polski , 29 , 1949 , s. 231- 232. Miscellanea
   Rec.: S. Baley, Osobowość twórcza Żeromskiego, Warszawa 1936. , Nowa Książka , nr 1 , 1938 , s. 15-16. Miscellanea
   „O sądzie warunkowym” , Sprawozdania PAU , nr 9 , 1949 , s. 503-504. Miscellanea
   Rec.: M. Kridl, Wstęp do badań nad dziełem literackim, Wilno 1936. , Pamiętnik Literack Miscellanea
   „Wstęp” , La gnoseologie de Dante , K. Michalski , Kraków , WL , 1950 Miscellanea
   Rec.: „Forma i norma” w: Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu, red. Z. Łempicki, Wilno 1937, s. 17-32. , Pamiętnik Literacki , 35 nr 1-4 , 1938 , s. 271-279. Miscellanea
   „O możliwości i o warunkach jej zachodzenia w świecie realnym” , Sprawozdania PAU , nr 2 , 1951 , s. 123-127. Miscellanea
   Rec.: A. Metzger, Phänomenologie und Metaphysik. Das Problem des Relatvismus und seiner Berwindung, Halle 1934. , Ruch Filozoficzny , nr 1-3 , 1938 , s. 53-54. Miscellanea
   „Z dziejów teorii dzieła literackiego. Część 2: Lessing. Laokon” , Sprawozdania PAU , nr 2 , 1952 , s. 92-98. Miscellanea
   „Przemówienie na pogrzebie Kazimierza Twardowskiego” , Ruch Filozoficzny , nr 1-3 , 1938 Miscellanea
   „O przedmiocie historii filozofii” , Sprawozdania PAU , nr 5 , 1952 , s. 273-279. Miscellanea
   „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” , Sprawozdania PAU , nr 7 , 1945 , s. 154-155. Miscellanea
   Głos w dyskusji nad referatem Z. Lissa „O percepcji dzieła muzycznego” , Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki , nr 1-2 , 1955 , s. 286-289. Miscellanea
   „O budowie obrazu” , Sprawozdania PAU , nr 8 , 1945 , s. 183-184. Miscellanea
   „Niektóre twierdzenia o związku przyczynowym” , Sprawozdania TNT , nr 1-4 , 1955 , s. 77-82. Miscellanea
   „O poetyce” , Sprawozdania PAU , nr 8 , 1945 , s. 183. Miscellanea
   „Z dziejów teorii dzieła literackiego. Część l” , Sprawozdania PAU , nr 3 , 1947 , s. 63. Miscellanea
   „Sprostowanie” , Twórczość , nr 5 , 1948 , s. 123-127. Miscellanea
   „Krytyczne uwagi o poglądach fonologów. Część l: Z dziejów teorii języka XX wieku” , Sprawozdania PAU , nr 3 , 1948 , s. 124-129. Miscellanea
   „Krytyczne uwagi o poglądach fonologów. Część 2” , Sprawozdania PAU , nr 5 , 1948 , s. 219-224. Miscellanea
   „Sprostowanie niektórych twierdzeń H. Życzyńskiego w artykule Nowinkarstwo w poloni­styce” , Prosto z Mostu , nr 29 , 1937 , s. 4. Miscellanea
   „Zagadnienie przypadku” , Sprawozdania PAU , nr 4 , 1948 , s. 195-200. Miscellanea
   „List do Redakcji” , Nowa Książka , nr 4 , 1937 , s. 218-219. Miscellanea
   „Metodologiczny wstęp do teorii poznania” , Sprawozdania WTN , nr 3 , 1948 , s. 242-244. Miscellanea
   „Some Epistemological Problems in the Cognition of the Aesthetic Concretization of the Literary Work of Art” , Twentieth-Century Literary Theory , K.M. Newton , New York , 1993 , s. 76-80. Miscellanea
   Rec.: E. Husserl, Logische Untersuchungen, ed. 2 poprawione Halle 1913. , Przegląd Filozoficzny , nr 3-4 , 1915 , s. 305-311 Miscellanea
   Rec.: Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, t. 3 Halle 1916. , Ruch Filozoficzny , nr 9 , 1919-1920 , s. 181-184. Miscellanea
   Rec.: A. Reinach, Gesammelte Schrifften, Halle 1921. , Ruch Filozoficzny , nr 8-10 , 1921-1922 , s.116-117. Miscellanea
   Rec.: L. Chwistek, Wielość rzeczywistości, Kraków 1921. , Przegląd Filozoficzny , nr 3 , 1922 , s. 451-468. Miscellanea
   Rec.: L. Chwistek, Wielość rzeczywistości, Kraków 1921. , Ruch Filozoficzny , nr 7-8 , 1922-1923 , s. 99-101. Miscellanea
   Rec.: J. Marcinowska, Wartości twórcze religijnej myśli polskiej, Warszawa 1922. , Przegląd Warszawski (wydanie specjalne) , nr 2 (20) , 1923 , s. 254-275. Miscellanea
   Rec.: Księga pamiątkowa ku uczczeniu...Kazimierza Twardowskiego, Przegląd Filozoficzny 23 (1920). , Przegląd Warszawski , nr 1 , 1924 , s. 370-383. Miscellanea
   „O pytaniach esencjalnych” , Sprawozdania TNL , nr 3 , 1924 , s. 119-135. Miscellanea
   „O pytaniu i jego trafności” , Ruch Filozoficzny , nr 3-5 , 1925 , s. 73-74. Miscellanea
   „O klasyfikacji” , Ruch Filozoficzny , nr 9-10 , 1925 , s. 164. Miscellanea
   Rec.: Z. Mysłakowski, Intuicjonizm Bergsona, Warszawa 1924. , Ruch Filozoficzny , nr 7-10 , 1926-1927 , s. 103-106. Miscellanea
   „Czy i jak można wykazać obiektywność spostrzeżenia zewnętrznego?” , Przegląd Filozoficzny , nr 4 , 1927 , s. 303-305. Miscellanea
   „Badania marburskie nad obrazami ejdetycznymi” , Ruch Filozoficzny , nr 1-10 , 1928-1929 , s. 164. Miscellanea
WYSZUKIWARKA
Skróty
PAN – Polska Akademia Nauk
PAU – Polska Akademia Umiejętności
PTF – Polskie Towarzystwo Filozoficzne
PTPN – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
PWM – Państwowe Wydawnictwo Muzyczne (Kraków)
PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe
TNL – Towarzystwo Naukowe we Lwowie
TNT – Towarzystwo Naukowe w Toruniu
WL – Wydawnictwo Literackie (Kraków)
WTN – Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
JPpF – Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung
RPh - Revue Philosophique de la France et de 1’Etranger
ŚiŻ - Świat i Życie
Helikon - Helikon: Világirodalmi Figyelõ
NiS - Nauka i Sztuka
PPR - Philosophy and Phenomenological Research: A Quarterly Journal
ZpF - Zeitschrift für philosophische Forschung
Izraz - Izraz: Časopis za Književnu i Umjetničku Kritiku
Poetique - Poétique: Revue de Théorie et d’Analyse Littéraires
Knji - Kniževnost
Knjik - Književna Kritika: Časopis za Estetiku Kniževnosti