Bibliografia: Tłumaczenia


   „O zjawisku tragiczności” (M. Scheler Zum Phänomen des Tragischen) , O tragedii i tragiczności. Arystoteles, David Hume i Max Scheler wybór , opracowanie i przedmowa: Wł. Tatarkiewicz , Kraków , WL , 1976 Tłumaczenia
   Krytyka czystego rozumu (I. Kant Kritik der reinen Vernunft) , Warszawa , PWN , 1957 Tłumaczenia
   „O zjawisku tragiczności” (M. Scheler Zum Phänomen des Tragischen) , Biblioteczka Filozoficzna , t. 10 wyd. 2. poprawione , Lwów , 1938 Tłumaczenia
   „O rehabilitacji cnoty” (M. Scheler Zur Rehabilitierung der Tugend) , Marchołt , nr 1 , 1936 , s. 5-28. Tłumaczenia
   „O zjawisku tragiczności” (M. Scheler Zum Phänomen des Tragischen) , Przegląd Warszawski , nr 4 , 1922 , s. 32-52. Tłumaczenia
WYSZUKIWARKA
Skróty
PAN – Polska Akademia Nauk
PAU – Polska Akademia Umiejętności
PTF – Polskie Towarzystwo Filozoficzne
PTPN – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
PWM – Państwowe Wydawnictwo Muzyczne (Kraków)
PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe
TNL – Towarzystwo Naukowe we Lwowie
TNT – Towarzystwo Naukowe w Toruniu
WL – Wydawnictwo Literackie (Kraków)
WTN – Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
JPpF – Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung
RPh - Revue Philosophique de la France et de 1’Etranger
ŚiŻ - Świat i Życie
Helikon - Helikon: Világirodalmi Figyelõ
NiS - Nauka i Sztuka
PPR - Philosophy and Phenomenological Research: A Quarterly Journal
ZpF - Zeitschrift für philosophische Forschung
Izraz - Izraz: Časopis za Književnu i Umjetničku Kritiku
Poetique - Poétique: Revue de Théorie et d’Analyse Littéraires
Knji - Kniževnost
Knjik - Književna Kritika: Časopis za Estetiku Kniževnosti