Kontakt

Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński

ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
I piętro, pokój 43

strona www: http://ingarden.centre.uj.edu.pl

e-mail: ingarden.archive@uj.edu.pl

tel. 0048 694 963 587, 0048 694 640 018