Współpraca Centrum i Archiwum

Zarząd Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena stawia sobie za cel współpracę z instytucjami polskimi i zagranicznymi, które mogą przyczynić się do wzbogacenia wiedzy na temat Romana Ingardena, jego działań i dokonań oraz dokonań polskiej szkoły fenomenologicznej na arenie międzynarodowej. Do 2016 roku działania Centrum koncentrowały się na zabezpieczeniu dorobku naukowego polskiego fenomenologa i popularyzacji jego filozofii. Od roku 2017 prace zyskały wsparcie Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena.

Zasadniczą ideą współpracy Centrum i Archiwum jest uzyskanie platformy do prowadzenia szeroko zakrojonych prac badawczych i promocyjnych polskiego filozofa. Formuła współpracy obu jednostek przyniosła istotne poszerzenie celu i zakresu tych prac. Badania historyczne nad spuścizną epistolarną polskiego filozofa zostały połączone z badaniami filozoficznymi nad jego spuścizną naukową. Formuła równej przynależności i współpracy oznacza obecnie uzupełnianie i wzbogacanie wiedzy, dotyczącej wybitnego polskiego fenomenologa. Jest to nadrzędny kierunek prac i działań, które wyznaczają sobie członkowie Zarządu i Rady Naukowej Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena oraz twórcy Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena.