Zarząd i Rada Centrum

W celu merytorycznego prowadzenia prac oraz realizowania zamierzonych zadań i celów został powołany Zarząd Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena w następującym składzie:

Prof. dr hab. Leszek Sosnowski – przewodniczący Zarządu

Dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ – zastępca przewodniczącego Zarządu

Dr Natalia Anna Michna

Dr Dominika Czakon

 

W celu pełnienia funkcji honorowych i doradczych w ramach Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingarden została powołana Rada Naukowa w następującym składzie:

 

Uczniowie Romana Ingardena:

Prof. dr hab. Władysław Stróżewski – przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. Józef Lipiec

Prof. dr hab. Andrzej Półtawski

Prof. dr hab. Jan Woleński

Dr Ewa Sowa

Dr Leopold Zgoda

 

Ponadto:

Prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski

Dr hab. Witold Płotka

Dr hab. Zofia Majewska prof. UMCS

Dr Bogdan Ogrodnik