Cele i zadania Centrum

Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena realizuje następujące cele i zadania:

  1. Prowadzenie szeroko rozumianych prac badawczych, dotyczących filozofii i działalności naukowej Romana Ingardena.
  2. Dokumentacja bibliograficzna publikacji, wystąpień konferencyjnych i kongresowych, wykładów zagranicznych i krajowych Romana Ingardena.
  3. Dokumentacja publikacji poświęconych Romanowi Ingardenowi, a także wszelkich innych aktywności w ramach towarzystw i stowarzyszeń filozoficznych oraz działalności akademickiej dotyczących osoby filozofa.
  4. Popularyzacja myśli Romana Ingardena, fenomenologii i wszelkiej filozofii respektującej fenomenologiczną ideę filozofii, jako rzetelnej nauki poprzez: działalność edukacyjną, organizację konferencji i kongresów, odczytów, zjazdów, seminariów, wykładów, spotkań, wysta
  5. Udzielanie wszelkiej pomocy osobom trzecim pracującym nad translacją, publikacją lub popularyzacją filozofii Romana Ingardena i
  6. Gromadzenie danych biograficznych i naukowych, dotyczących słuchaczy, seminarzystów i uczniów Romana Ingardena z okresu lwowskiego i krakowskiego.
  7. Publikowanie na stronie internetowej Centrum prac naukowych i popularyzatorskich, poświęconych polskim badaczom, dla których fenomenologia jest aktualnym i ważnym sposobem prowadzenia dociekań filozoficznych.
  8. Prowadzenie współpracy z instytucjami o podobnym charakterze i podobnych celach, w szczególności z Cyfrowym Archiwum Romana Ingardena.
  9. Ufundowanie Nagrody im. Romana Ingardena dla najlepszej rozprawy doktorskiej, poświęconej jego filozofii, powstałej w filozofii zachodniej. Ogłoszenie I edycji konkursu nastąpi podczas kongresu „Roman Ingarden and Our Times. An International Philosophical Congress 2020”.