Bibliografia: Książki


   Det litterare Konstverket , M. Kinander , Lund , Bo Cavefors Bokforlag , 1977 Książki
   Umělécke dílo literárni , A. Mokrejš , Praha , Odeon , 1989 Książki
   Sobre la Responsabilidad , J.M. Palacios , Madrid , 1980 Książki
   Wykłady z etyki, wybór , redakcja i wstęp: A. Węgrzecki , Warszawa , PWN , 1989 Książki
   Eseji iz Estetike. O zgradbi slike. O arhitektumi umetnini. Glasbena umetnina in Problem njene istoyetnosti , F. Jerman , Ljubijana , 1980 Książki
   Einführung in die Phänomenologie Edmund Husserls: Osloer Vorlesungen 1967 , red. Gregor Haefliger , Tubingen , Niemeyer , 1992 Książki
   Spór o istnienie świata , tom III O strukturze przyczynowej realnego świata , Danuta Gierulanka , Warszawa , PWN , 1981 Książki
   Frühe Schriften zur Erkenntnistheorie , red. W. Galewicz , Tübingen , Niemeyer , 1994 Książki
   Wykłady i dyskusje z estetyki , red. Anita Szczepańska , Warszawa , PWN , 1981 Książki
   Studia z teorii poznania, wybór , redakcja i wstęp: A. Węgrzecki , Warszawa , PWN , 1995 Książki
   Sulla responsabilita , Antonio Setola , Bologna , CSEO Biblioteca , 1982 Książki
   Zur grundlegung der Erkenntnistheorie , przekład i redakcja: W. Galewicz , Tübingen , Niemeyer , 1996 Książki
   Bungakuteki – geijutsu – sakuhin , M. Takiuchi, Y. Hosoi , Tokyo , 1982 Książki
   De la responsabilité: ses fondements ontiques , przekład i wstęp: Ph. Secretan , Paris , L’Harmattan , 1997 Książki
   Husserl shokan – shu 1915 – 1938 , K. Kuwano, M. Sato , Tokyo , 1982 Książki
   Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks , red. Rolph Fieguth i Edward M. Swiderski , Tubingen , Niemeyer , 1997 Książki
   Ningen – Ron: Jikan. Sekinin. Kati , Y. Takei i T. Akamatsu , Tokyo , 1983 Książki
   Zur Objektivität der sinnlichen Wahrnehmung , W. Galewicz , red.: W. Galewicz , Tübingen , Niemeyer , 1997 Książki
   Man and Value , Artur Szylewicz , München- Washington , Philosophia Verlag DC: Catholic University of America Press , 1983 Książki
   Książeczka o człowieku , wyd. 3 , Kraków , WL , 1998 Książki
   L’oeuvre d’art littéraire , przeł. Philibert Secretan przy współpracy N. Luchinger i B. Schwegler , Lausanne , L’Age d’Homme , 1983 Książki
   Spór o istnienie świata , tomy 1-3 wyd. 3 krytyczne , Danuta Gierulanka , red. Danuta Gierulanka , Warszawa , PWN , 1985 Książki
   On the Motives Which Led Husserl to Transcendental Idealism , Arnor Hannibalsson , The Hague , Nijhoff , 1975 Książki
   The Work of Music and the Problem of Its Identity , Adam Czerniawski , red. Jean Harrell , Berkeley, London , University of Califomia Press, Macmillan , 1986 Książki
   O poznawaniu dzieła literackiego , Danuta Gierulanka , Warszawa , PWN , 1976 Książki
   L’opera musicale e il problema della sua identita , Palermo , Flaccovio , 1989 Książki
   Gegenstand und Aufgaben der Literaturwissenschaft: Aufsatze und Diskussionsbeitrage (1937-1964) , wybór i red. Rolf Fieguth , Tübingen , Niemeyer , 1976 Książki
   Qu’est – ce qu’ne oeuure musicale? , D. Smoje , Paris , C. Bourgois , 1989 Książki
   Az irodalni mualkotas , B. Gabor , Budapest , Gondolat , 1977 Książki
   The Ontology of the Work of Art: The Musical Work, the Picture, the Architectural Work, the Film , R. Meyer, J.T. Goldthwait , Athens , Ohio UP , 1989 Książki
   Z badań nad filozofią współczesną , Warszawa , PWN , 1963 Książki
   O Saznanavanju Književnog Umekničkog Dela , B. Živjinovič , Beograd , 1971 Książki
   Time and Modes of Being , Helen Michejda , Springfield , Charles C. Thomas Publ. , 1964 Książki
   Książeczka o człowieku , Kraków , WL , 1972 Książki
   Der Streit um die Existenz der Welt , t. 1: Existenzialontologie , Tübingen , Niemeyer , 1965 Książki
   Das literarische Kunstwerk „Anhang: Von den Funktionen der Sprache im Theaterschauspiel“ , 4. unveranderte Auflage , Tübingen , Niemeyer , 1972 Książki
   Der Streit um die Existenz der Welt , t. 2: Formalontologie, cz. 1: Form und Wesen , Tübingen , Niemeyer , 1965 Książki
   Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki , red. Danuta Gierulanka , Warszawa , PWN , 1972 Książki
   "Der Streit um die Existenz der Welt" , t. 2: Formalontologie, cz. 2: Welt und Bewusstsein , Tübingen , Niemeyer , 1965 Książki
   Książeczka o człowieku , wyd. 2 , Kraków , WL , 1973 Książki
   Das literarische Kunstwerk: Mit einem Anhang: Von den Funktionen der Sprache im Theaterschauspiel , 3. durchgesehene Auflage , Tübingen , Niemeyer , 1965 Książki
   The Literary Work of Art: An Investigation on the Borderlines of Ontology, Logic and Theory of Literature. With an Appendix on the Functions of Language in the Theatre , przeł. i wstęp: George G. Grabowicz , Evanston , Northwestern UP , 1973 Książki
   Przeżycie, dzieło, wartość , Kraków , WL , 1966 Książki
   A obra de arte literaria , A.E. Beau, M. de Conceiçao Puga, J.F. Barrento , wstęp: M. M. Saraiva , Lisbon , Fundacaoa Calouste Gulbenkian , 1973 Książki
   Studia z estetyki , tomy I i II wyd. II , (zawiera bibliografię Ingardena opracowaną przez Andrzeja Półtawskiego) , Warszawa , PWN , 1966 Książki
   The Cognition of the Literary Work of Art , Ruth Ann Crowley, Kenneth R. Olson , Evanston , Northwestern UP , 1973 Książki
   O poznáváí literárneho díla , H. Jehova , wstęp i omówienie Jan Patočka , Praha , 1967 Książki
   Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości , Kraków , Polskie Wydawnictwo Muzyczne , 1973 Książki
   Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks , Tübingen-Darmstadt , Niemeyer, Wissenschaftliche Buchgesellschaft , 1968 Książki
   Der Streit um die Existenz der Welt , t. 3: Über die kausale Struktur der realen Welt , Tübingen , Niemeyer , 1974 Książki
   Fenomenologia dell opera letteraria , Guliana Brozich-Lipszer, Sergio Checconi , Milano , Silva , 1968 Książki
   Wstęp do fenomenologii Husserla , Andrzej Póltawski , Warszawa , PWN , 1974 Książki
   Erlebnis, Kunstwerk und Wert. Vortrage zur Asthetik 1937-1967 , Tübingen-Darmstadt , Niemeyer, Wissenschaftliche Buchgesellschaft , 1969 Książki
   Doživljaj. Umetničko Delo i Vrednost , D. Gojkovič , Beograd , 1975 Książki
   "Über die Verantwortung; ihre ontischen Fundamente" , Stuttgart , Reclam , 1970 Książki
   Innforing i Edmund Husserls Fenomenologi , Oslo , 1970 Książki
   Studia z estetyki , tom 3 , Warszawa , PWN , 1970 Książki
   U podstaw teorii poznania , Warszawa , PWN , 1971 Książki
   O dziele literackim. Badania z pogranicza antologii teorii języka i filozofii , M. Turowicz , Warszawa , PWN , 1960 Książki
   Das literarische Kunstwerk. „Anhang: Von den Funktionen der Sprache im Theaterschau – spiel“ , wyd. 2 rozszerzone i poprawione , Tübingen , Niemeyer , 1960 Książki
   Spór o istnienie świata , t. l wyd. 2 , Warszawa , PWN , 1960 Książki
   Spór o istnienie świata , t. 2 wyd. 2 , Warszawa , PWN , 1961 Książki
   Untersuchungen zur Ontologie der Kunst: Musikwerk. Bild. Architektur. Film , Tübingen , Niemeyer , 1962 Książki
   Isliedowania poestetikie , A. Jermiłowa, B. Fiedorowa , wstęp: W. Razumnyj , Moskwa , Izdatielstwo Inostrannoj Litieratury , 1962 Książki
   Intuition und Intellekt bei Henri Bergson. Darstellung und Versuch einer Kritik , Halle , Buchdruckerei des Waisenhauses , 1921 Książki
   Über die Stellung der Erkenntnistheorie im System der Philosophie , Halle , Niemeyer , 1925 Książki
   Das literarische Kunstwerk. Bine Untersuchung aus dem Gremgebiet der Ontologie. Logik und Literaturwissenschaft , Halle , Niemeyer , 1931 Książki
   O poznawaniu dzieła literackiego , Lwów , Ossolineum , 1937 Książki
   O budowie obrazu. Szkic z teorii sztuki , t. 67 nr 1 , Kraków , Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU , 1946 Książki
   Spór o istnienie świata , t. 1 , Kraków , PAU , 1947 Książki
   Szkice z filozofii literatury , Łódź , Polonista Spółdzielnia Wydawnicza , 1947 Książki
   Spór o istnienie świata , t. 2 , Kraków , PAU , 1948 Książki
   Studia z estetyki , t.1 , Warszawa , PWN , 1957 Książki
   Studia z estetyki , t. 2 , Warszawa , PWN , 1958 Książki
WYSZUKIWARKA
Skróty
PAN – Polska Akademia Nauk
PAU – Polska Akademia Umiejętności
PTF – Polskie Towarzystwo Filozoficzne
PTPN – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
PWM – Państwowe Wydawnictwo Muzyczne (Kraków)
PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe
TNL – Towarzystwo Naukowe we Lwowie
TNT – Towarzystwo Naukowe w Toruniu
WL – Wydawnictwo Literackie (Kraków)
WTN – Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
JPpF – Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung
RPh - Revue Philosophique de la France et de 1’Etranger
ŚiŻ - Świat i Życie
Helikon - Helikon: Világirodalmi Figyelõ
NiS - Nauka i Sztuka
PPR - Philosophy and Phenomenological Research: A Quarterly Journal
ZpF - Zeitschrift für philosophische Forschung
Izraz - Izraz: Časopis za Književnu i Umjetničku Kritiku
Poetique - Poétique: Revue de Théorie et d’Analyse Littéraires
Knji - Kniževnost
Knjik - Književna Kritika: Časopis za Estetiku Kniževnosti